Sudoku

Adatvédelmi nyilatkozat

Ingyenes online játék
9x9 sudoku
Super
sudoku
Gyerek
Sudoku
Sudoku
Születésnapra
Sudoku
Megoldó
Nyomtatható
Sudoku
Szabályok
Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozatCookie kezelés

Az e-sudoku.hu az alábbi cookie-kat használja.

Az Adatvédelem menüpontban bármikor módosíthatod beállításaidat.

Feliratkozás törlése, adatok lekérése

Cookie kezelés

A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön webböngészőjébe küldenek, és amelyek segítenek bennünket abban, hogy szolgáltatásainkat a leírt céloknak megfelelően nyújtsuk. A cookie-fájl az Ön webböngészőjében tárolódik, és lehetővé teszi, hogy Szolgáltatásaink vagy egy harmadik fél felismerje Önt, és megkönnyítse a következő látogatását, és hasznosabbá tegye a Szolgáltatást az Ön számára. A cookie-k telepítésének egyes céljaihoz a Felhasználó beleegyezése is szükséges lehet.

A cookie-k lehetnek „tartós” vagy „munkamenet” cookie-k. Az állandó cookie-k az Ön személyi számítógépén vagy mobileszközén maradnak, amikor Ön offline állapotba kerül, míg a munkamenet-cookie-k törlődnek, amint bezárja webböngészőjét.

Alkalmazott cookie-k

Alapvető cookie-k

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az oldalunk látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy honlapunk hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy az egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. 
Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében. Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ide tartozik a cookie beállításait tartalmazó cookie is.

Kényelmi cookie-k

Weboldalunk által használt kényelmi cookie-k a felhasználó által beállított megjelenés és hangbeállítás paramétereit 365 napig, valamint az éves rekordot az év végéig, a havi rekordot a hónap végéig és napi rekordot a nap végéig  tárolja a felhasználó gépén. Ezek a tábla méretére, a weboldal színvilágára és az időmérés illetve a hang igényére vonatkozó beállítások és az elért legjobb idők. Személyes adatokat nem tartalmaznak. Törlésük a böngészõ elõzményei, elõzmények törlése menüpontban lehetséges.

Reklám cookie-k

Az ilyen típusú cookie-kat és más tárolási technológiákat, a hirdetések megjelenítésére, valamint e hirdetések teljesítményének nyomon követésére használják. Ebből a célból megoszthatjuk a webhelyünk Ön általi használatára vonatkozó információkat megbízható hirdetési partnereinkkel. Ezek a cookie-k arra is használhatók, hogy harmadik felek – beleértve a közösségi médiát és a hirdetési hálózatokat – mérési szolgáltatásokat nyújtsanak és olyan hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek az Ön tevékenységei vagy érdeklődési köre alapján relevánsak lehetnek az Ön számára. Amennyiben kikapcsolja a reklám cookie-kat, nem személyre szabott hirdetések jelennek meg. Ebben az esetben hirdetésekkel kapcsolatos összesített jelentések összeállítása, valamint a csalások és a visszaélések elleni intézkedések céljából használ cookie-kat a Google, vagy harmadik fél.

Használt cookie-k AdSense a Google-tól és partnereitől
Google adatvédelmi irányelvek
Az EU-beli felhasználók hozzájárulására vonatkozó irányelvek
Hirdetéstechnológiai szolgáltatók (harmadik fél)
Hogyan használja a Google az adatokat?

Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
Személyes Adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre  (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
Nyilvánosságra Hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
Adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés: Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Harmadik Személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
EGT-Állam: Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
Harmadik Ország: Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
Adatvédelmi Incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Az adatkezelő neve Kovács Tibor, címe 1195 Budapest Nagysándor József utca 26., e-mail cím info@e-sudoku.hu. 
Az adatkezelés jogalapja
 az érintett önkéntes hozzájárulása. 
Weboldalunkkal kapcsolatos adatkezelésünk azt érinti, aki feliratkozik a toplistára, vagy oldalunkat meglátogatja.

Szavazás

Az adatkezelés célja, szavazatok gyűjtése a játékélmény javítása végett.
A kezelt adatok köre
 a felhasználó által megadott becenév, vagy keresztnév, ip cím, a szavazat időpontja, a választás. 
Az adatkezelés időtartama 2022. szeptember 1-ig. 
Szavazat törlése az info@e-sudoku.hu címre küldött levélben .

Toplistára feliratkozás

Az adatkezelés célja, hogy a felhasználó neve szerepelhessen a toplistában. Az e-mail cím azért szükséges, hogy a felhasználó törölhesse magát, amikor kedve tartja.
A kezelt adatok köre
 a felhasználó által megadott becenév, vagy keresztnév, a megoldás alatt eltelt idő, e-mail cím, ip cím, a feliratkozás hónapja, napja, kér-e értesítést listáról lekerülésről, melyik változatra iratkozott fel. 
Az adatkezelés időtartama a feliratkozástól az adott hónap végéig - a hármas ugrás játékban a következő hétfő hajnalig -, vagy a felhasználó általi törlésig. A követkző hónapban, - a hármas ugrás játékban a következő hétfőn - mindenképpen töröljük az adatokat. 
Feliratkozás törlése, adathordozhatósághoz való jog érvényesítése a lap tetején lehetséges a feliratkozáskor megadott e-mail címmel. A címre elküldjük a tárolt adatokat és törlési lehetőséget biztosítunk.
Feliratkozáskor kérhetsz email értesítőt, ha lekerülsz a toplistáról. Ez két esetben fordulhat elő. Amikor más sudoku játékosok megelőznek. Minden hónap elején, amikor újraindítjuk a feliratkozásokat. Erről leiratkozni a fenti módon tudsz. Ha lekerültél a listáról az email címedet nem tároljuk többé.

Sudoku születésnapra

Az adatkezelés célja, hogy a címzett az évforduló napján egyénileg neki készült sudoku táblát oldhasson meg. A feladó e-mail címe azért szükséges, hogy törölhesse adatait oldalunkról és a címzett azonosítani tudja, ki a küldő. A feladó ip címe a szerver terhelés és a visszaélések lehetőségének minimalizálása miatt szükséges.
A kezelt adatok köre
 a feladó és a címzett e-mail címe, a címzett születésének dátuma, az értesítés napja, a feladó ip címe, a nyelvkód és a domain. 
Az adatkezelés időtartama a feliratkozástól a megadott dátum következő évfordulós napját követő egy hónapig, vagy ennél korábban a felhasználó általi törlésig. Amennyiben a címzett kér éves megújítást a megoldás után, a feladó e-mail címét és ip címét töröljük, a címzett e-mail címét, a forduló dátumát és a következő értesítés dátumát megőrizzük amíg a címzett nem törli azokat.
Feliratkozás törlése, adathordozhatósághoz való jog érvényesítése a lap tetején lehetséges a feliratkozáskor megadott e-mail címmel. A címre elküldjük a tárolt adatokat és törlési lehetőséget biztosítunk.

Napló file bejegyzések

Az adatkezelés célja a weboldal látogatottságának mérése, annak megállapítása, hogy milyen időszakban, milyen hivatkozással érkeznek látogatók az oldalra.
A kezelt adatok köre az IP cím, a látogató által használt böngésző típusa, az operációs rendszer, az internet szolgáltató neve, dátum/ idő bélyegző, hivatkozó és kilépő oldalak címe, kattintások száma a látogatás alatt, megnyitott táblák azonosítója. Az IP cím és a hasonló információk nem köthetőek semmiféle személyes információhoz. 
Ezeket az adatokat a szerver 2 évig tárolja.

A sudoku verseny tisztaságának biztosítása

Az adatkezelés célja a sudoku verseny tisztaságának ellenőrizhetősége.
A kezelt adatok köre az IP cím, a látogató által használt böngésző típusa, az operációs rendszer, kattintások száma a látogatás alatt, megnyitott táblák azonosítója, megnyitott sudoku táblák azonosítója, tábla nyitásának és hibátlan megoldásának időbélyege, a feladvány változata, nehézsége.
Ezeket az adatokat a szerver 2 napig tárolja.

e-sudoku.hu