Sudoku

Adatvédelmi nyilatkozat

Ingyenes online játék
9x9 sudoku
Super
sudoku
Gyerek
Sudoku
Sudoku
Születésnapra
Sudoku
Megoldó
Nyomtatható
Sudoku
Szabályok
Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

Feliratkozás törlése, adatok lekérése

Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
Személyes Adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre  (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
Nyilvánosságra Hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
Adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés: Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Harmadik Személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
EGT-Állam: Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
Harmadik Ország: Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
Adatvédelmi Incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Az adatkezelő neve Kovács Tibor, címe 1195 Budapest Nagysándor József utca 26., e-mail cím info@e-sudoku.hu. 
Az adatkezelés jogalapja
 az érintett önkéntes hozzájárulása. 
Weboldalunkkal kapcsolatos adatkezelésünk azt érinti, aki feliratkozik a toplistára, vagy oldalunkat meglátogatja.

Toplistára feliratkozás

Az adatkezelés célja, hogy a felhasználó neve szerepelhessen a toplistában hónap végéig. Az e-mail cím azért szükséges, hogy a felhasználó törölhesse magát, amikor kedve tartja.
A kezelt adatok köre
 a felhasználó által megadott becenév, vagy keresztnév, a megoldás alatt eltetl idő, e-mail cím, ip cím, a feliratkozás hónapja, napja, kér-e értesítést listáról lekerülésről, melyik változatra iratkozott fel. 
Az adatkezelés időtartama a feliratkozástól az adott hónap végéig, vagy a felhasználó általi törlésig. A követkző hónapban mindenképpen töröljük az adatokat. 
Feliratkozás törlése, adathordozhatósághoz való jog érvényesítése a lap tetején lehetséges a feliratkozáskor megadott e-mail címmel. A címre elküldjük a tárolt adatokat és törlési lehetőséget biztosítunk.
Feliratkozáskor kérhetsz email értesítőt, ha lekerülsz a toplistáról. Ez két esetben fordulhat elő. Amikor más sudoku játékosok megelőznek. Minden hónap elején, amikor újraindítjuk a feliratkozásokat. Erről leiratkozni a fenti módon tudsz. Ha lekerültél a listáról az email címedet nem tároljuk többé.

Sudoku születésnapra

Az adatkezelés célja, hogy a címzett az évforduló napján egyénileg neki készült sudoku táblát oldhasson meg. A feladó e-mail címe azért szükséges, hogy törölhesse adatait oldalunkról és a címzett azonosítani tudja, ki a küldő. A feladó ip címe a szerver terhelés és a visszaélések lehetőségének minimalizálása miatt szükséges.
A kezelt adatok köre
 a feladó és a címzett e-mail címe, a címzett születésének dátuma, az értesítés napja, a feladó ip címe, a nyelvkód és a domain. 
Az adatkezelés időtartama a feliratkozástól a megadott dátum következő évfordulós napját követő egy hónapig, vagy ennél korábban a felhasználó általi törlésig. Amennyiben a címzett kér éves megújítást a megoldás után, a feladó e-mail címét és ip címét töröljük, a címzett e-mail címét, a forduló dátumát és a következő értesítés dátumát megőrizzük amíg a címzett nem törli azokat.
Feliratkozás törlése, adathordozhatósághoz való jog érvényesítése a lap tetején lehetséges a feliratkozáskor megadott e-mail címmel. A címre elküldjük a tárolt adatokat és törlési lehetőséget biztosítunk.

Cookie kezelés

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a látogató korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a látogató részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A látogató a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Alkalmazott cookie-k

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az oldalunk látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy honlapunk hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy az egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Weboldalunk által használt kényelmi cookie-k a felhasználó által beállított megjelenés és hangbeállítás paramétereit 365 napig, valamint az éves rekordot az év végéig, a havi rekordot a hónap végéig és napi rekordot a nap végéig  tárolja a felhasználó gépén. Ezek a tábla méretére, a weboldal színvilágára és az időmérés illetve a hang igényére vonatkozó beállítások és az elért legjobb idõk. Személyes adatokat nem tartalmaznak. Törlésük a böngészõ elõzményei, elõzmények törlése menüpontban lehetséges. A cookie használat tájékoztatás megértése 30 napig tárolódik a felhasználó gépén.

Külső szerverek segítik honlapunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a látogató részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben a látogató nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Súgó” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Napló file bejegyzések

Az adatkezelés célja a weboldal látogatottságának mérése, annak megállapítása, hogy milyen időszakban, milyen hivatkozással érkeznek látogatók az oldalra.
A kezelt adatok köre az IP cím, a látogató által használt böngésző típusa, az operációs rendszer, az internet szolgáltató neve, dátum/ idő bélyegző, hivatkozó és kilépő oldalak címe, kattintások száma a látogatás alatt, megnyitott táblák azonosítója. Az IP cím és a hasonló információk nem köthetőek semmiféle személyes információhoz. 
Ezeket az adatokat a szerver 2 évig tárolja.

A sudoku verseny tisztaságának biztosítása

Az adatkezelés célja a sudoku verseny tisztaságának ellenőrizhetősége.
A kezelt adatok köre az IP cím, a látogató által használt böngésző típusa, az operációs rendszer, kattintások száma a látogatás alatt, megnyitott táblák azonosítója, megnyitott sudoku táblák azonosítója, tábla nyitásának és hibátlan megoldásának időbélyege, a feladvány változata, nehézsége.
Ezeket az adatokat a szerver 2 napig tárolja.

e-sudoku.hu